Barn Mam – Cynhyrchiad Theatr Llygoden yr Eira

Does dim byd gwell na rhyfeddod y gaeaf adeg hon o’r flwyddyn, yn enwedig pan fydd dan do! Dyna pam roeddem wrth ein bodd o dderbyn gwahoddiad gan Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo i gamu i’w tir gaeafol eu hunain ac adolygu eu cynhyrchiad theatr diweddaraf; Llygoden yr Eira. Fe wnaethon ni anfon Clara Lloyd a’i merch 7 oed Grace i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth i adolygu’r sioe ar ein rhan, a dyma oedd ganddyn nhw i’w ddweud!

Roedd yn brofiad hudolus o’r cychwyn cyntaf. Gwahoddwyd Grace a minnau i olygfa hudolus o ryfeddod y gaeaf lle’r oedd popeth yn disgleirio’n wyn gydag eira. Roedd yn amgylchedd hamddenol gyda chlustogau cyfforddus wedi’u gosod ar y llawr i eistedd arnynt, a oedd yn caniatáu rhyngweithio agos a phersonol rhwng yr actor Iwan Garmon a’i byped a’i gynulleidfa. Roedd y cyfan wedi’i orchuddio â haen o eira meddal gwyn – set hynod drawiadol ac yn berffaith i’ch cael chi i ysbryd yr ŵyl gyda’ch rhai bach.

Roedd y perfformiad yn un rhyngweithiol o’r cychwyn cyntaf, gyda’r unig actor yn ymgysylltu â ni wrth geisio dod o hyd i’w ddillad gaeaf cynnes. Sioe hudolus, ddoniol gyda defnydd clyfar o bypedwaith a cherddoriaeth, am fachgen a llygoden a llawenydd eira. Mae’n anhygoel faint wnaethon nhw ei gyflawni gyda’r fath symlrwydd ac roedd Iwan Garmon yn wych o’r cychwyn cyntaf.

Ein hoff ran oedd pan eisteddodd y bachgen a’r llygoden eira ar sled ar ben y bryn, roeddem i gyd yn rhannu cyffro’r daith sled.

Gan ddefnyddio ychydig iawn o eiriau, sy’n golygu ei bod yn apelio at bob oed, roedd Iwan Garmon yn gallu cyfathrebu ac adrodd y stori yn eithriadol o dda. Yn ogystal â bod yn hudolus roedd yn hynod ddoniol ac roedd fy merch yn chwerthin ac wedi’i hudo drwyddi! Roedd yn llawn hiwmor o fath slapstic a oedd yn briodol i’w hoedran a thriciau syml.

Un o’n hoff olygfeydd oedd pan oedd y bêl eira yn mynd yn fwy ac yn fwy. Roedd rhai o aelodau iau’r gynulleidfa yn ysu am fynd ar y set ac eisiau ymuno â’r actor wrth iddo daflu peli eira. Roedd hi’n sioe hamddenol iawn ond oherwydd natur agos, personol y set, roedd diogelwch yn bwysig.

Un awgrym sydd gennyf yw y byddai’n dda pe bai’r gynulleidfa wedi cael cyfle i ryngweithio’n gorfforol ar ryw adeg yn ystod y sioe, o bosibl yn cael gwahoddiad i daflu peli eira (pom poms) at darged? Byddai hyn wedi rhoi mwy o brofiad synhwyraidd i’r plant ac wedi helpu’r plant a gafodd eu temtio i ymuno!

Roeddwn i wedi dangos trelar o’r ffilm i’r ferch cyn hynny, ond nid yw’r ffilm yn gwneud cyfiawnder â’r sioe. Roedd y ddwy ohonom yn edrych ymlaen at ei gweld, ond roedd y perfformiad byw yn rhagori ar fy nisgwyliad. Byddwn yn argymell mynd i weld y sioe hon yn fawr, hyfrydwch hudolus a synhwyraidd gyda hiwmor gwych ac sy’n addas ar gyfer plant iau o bob oed.

Hoffai Mam Cymru ddiolch i Clara Lloyd a’i merch Grace am adolygu’r sioe ar ein rhan a diolch i Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo am y gwahoddiad. Mae Llygoden yr Eira ar daith mewn Theatrau ledled Cymru tan 21 Rhagfyr. I weld manylion y daith ewch i’r wefan 

Mam Cymru.

*Os hoffech ein gwahodd i adolygu eich cynyrchiadau neu gynhyrchion sy’n addas i deuluoedd, anfonwch e-bost atom   mam@mamcymru.wales

Leave a Reply

%d bloggers like this: