Barn Mam – The Fabulous Lost & Found And The Little Welsh Mouse

Roeddwn wedi cyffroi’n lân i dderbyn anrheg hyfryd yn y post yr wythnos hon, copi o lyfr newydd sbon i blant ‘The Fabulous Lost & Found And The Little Welsh Mouse’. Ar ôl ei ddarllen gyda fy Elsi, sy’n 7 oed, gallaf ddweud ei fod yn llyfr gwych mewn mwy nag un ffordd.

Fy hoff beth amdano yw’r cysyniad, mae’n defnyddio’r dull dysgu iaith wedi’i bweru gan stori, peidiwch â phoeni doeddwn i ddim yn deall yn iawn beth oedd hynny’n ei olygu chwaith, ond peidiwch â phoeni gan fod esboniad yn y llyfr!

Y syniad yw dysgu ieithoedd newydd i blant a datblygu diddordeb mewn ieithoedd trwy bwer stori hwyliog a gafaelgar. Yn y llyfr hwn, dim ond Saesneg y mae’r ddau lyffant yn ei siarad ac yna mae’r llygoden yn siarad Cymraeg yn unig. Yn dilyn y stori a’u hymdrechion i ddeall ei gilydd, mae’n annog y plentyn i ddangos empathi a chael agwedd gadarnhaol tuag at ieithoedd newydd. Wrth i’r stori ddatblygu, mae’r plentyn yn gweithio gyda’r cymeriadau Saesneg eu hiaith i geisio datrys ystyr y geiriau Cymraeg, ac mae digon o hiwmor ar hyd y ffordd sy’n gwneud dysgu’n hwyl.

Peth gwych arall am y llyfr yw’r stori ei hun, mae’n wirioneddol annwyl a doniol. Mae’r llygoden fach Gymraeg wedi colli ei ‘het’. Pan fydd y llygoden sy’n siarad Cymraeg yn cyrraedd y siop Lost & Found mae pethau’n mynd ychydig yn anodd, nid yw’r perchnogion, Mr a Mrs Frog, yn siarad Cymraeg ac nid yw’r llygoden yn siarad Saesneg! Mae yna lawer o hwyl, drama ac ychydig o ddagrau wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i’r ‘het’ = hat sydd ar goll!

Mae Elsi fel arfer yn meddwl bod llyfrau stori bellach yn ‘rhy fabiaidd’, ond oherwydd bod y stori mor ddeniadol a heb fod yn rhy hir, fe wnaeth hi fwynhau cymaint nes ei bod eisiau i ni ddarllen eto … yn syth! Mae hynny’n beth MAWR! Hi oedd y llygoden a chwaraeais y brogaod, yna fe wnaethon ni gyfnewid!

Dysgu Cymraeg yw’r ffocws yma, a gallaf weld pa mor ddefnyddiol fyddai i blant a rhieni sydd eisiau dysgu Cymraeg, hefyd i siaradwyr Cymraeg sydd eisiau dysgu Saesneg. Mae rhestr ddefnyddiol o’r geiriau Cymraeg yng nghefn y llyfr ac adnoddau ychwanegol ar www.neuwestendpress.com.

Newyddion gwych i’r rhai sydd eisiau dysgu ieithoedd eraill hefyd, mae’r llyfr ar gael mewn dros 15 o ieithoedd eraill! O Goreeg i Tagalog a Ffrangeg. Rwy’n credu y byddai Elsi wrth ei bodd yn darllen y rhain, fel y mwyafrif o blant mae hi fel sbwng o ran ieithoedd. Os ydych chi wedi mwynhau’r stori mewn un iaith, byddai’n hwyl ei darllen mewn ieithoedd eraill hefyd.

Mae’r lluniau yn y llyfr yn wych. Prysur, lliwgar a doniol, yr union hyn mae plant yn ei hoffi! Fe’u crëwyd gan Peter Brynton a weithiodd ar Paddington 2 (Rwy’n ei garu hefyd!) Ac addasiad diweddar y gwych The Tiger Came to Tea ar gyfer Channel 4.

Yr awdur yw’r Tad Mark Pallis, cyn-fargyfreithiwr a drodd yn awdur a chynhyrchydd creadigol ar gyfer ffilm a theledu. Fe allwn i ddweud ei fod yn Dad gan fy mod bob amser yn meddwl bod rhieni’n gwneud y llyfrau plant gorau! Ysgrifennodd hefyd yr hyfryd ‘Crab and Whale – mindfulness for children’.

Llongyfarchiadau enfawr i Mark, Peter a Neu Westend Press ac edrychaf ymlaen at weld mwy o lyfrau ganddyn nhw i helpu plant sydd eisiau dysgu ein hiaith hardd ac ieithoedd eraill hefyd!

Mae The Fabulous Little Lost& Found And the Little Welsh Mouse ar gael i’w brynu nawr ar  Amazon am £7.99 neu £3.99 am elyfr.

Leave a Reply

%d bloggers like this: