Barn Mam – Llyfr PERFFAITH i bob ffan rygbi ifanc!

Llaw lan pwy sy’n edrych mlân i’r Chwe Gwlad? Fi!
Llaw lan pwy sydd ddim yn gwybod y rheolau yn iawn? Fi!
Llaw lan pwy sydd ddim wir yn gwybod digon am hanes y gêm? Fi!

Fe aethon ni â’n merch a’i chefndryd i wylio eu gêm rygbi gyntaf erioed yn Stadiwm anhygoel y
Principality ym mis Tachwedd 2018, roedden nhw wrth eu boddau ac yn sgrechian Cymru drwy’r
gêm! Aeth Elsi i ychydig o wersi rygbi ar ôl hynny ac roedd wrth ei bodd â hynny hefyd … ond
roeddwn i’n teimlo cywilydd pan fyddai’n gofyn cwestiynau i mi am y rheolau, roeddwn i’n gwybod
llawer yn llai nag yr oeddwn i’n ei feddwl mewn gwirionedd!

Yn ffodus, mae Rily Publications o Gaerffili wedi cyhoeddi llyfr newydd sydd â’r holl atebion am y
rheolau a llawer mwy, felly bydd gennych chi a’r plantos yr holl atebion yn barod ar gyfer y Chwe
Gwlad 2020! Ogi Ogi Ogi – Hwre! Hwre! Hwre!

Mae’r llyfr clawr caled hwn yn fy atgoffa o’r blwyddlyfrau blynyddol roeddwn i’n arfer eu cael pan
oeddwn i’n blentyn. Mae’n llawn lliw, lluniau a ffeithiau diddorol am y gêm. Oeddech chi’n gwybod
bod y gêm wedi datblygu 200 mlynedd yn ôl? Bydd hynny’n creu argraff ar y plant!

Mae’n cyflwyno’r holl dermau rygbi o’r cais i’r taro a’r bêl ymlaen, ynghyd â chanolbwyntio ar
amrywiadau yn y gêm a chystadlaethau fel Cwpan Rygbi’r Byd a’r Chwe Gwlad annwyl.

Roedd Elsi wrth ei bodd yn dysgu am sut mae pobl yn chwarae rygbi mewn gwahanol wledydd, ar y
traeth ac yn yr eira. Roedd y chwaraewyr rygbi cadair olwyn wedi’i rhyfeddu ac fe’u galwodd yr
arwyr rygbi go iawn; allwn i ddim anghytuno â hynny.

Agwedd arall ar y gêm a ddaliodd lygad Elsi oedd y ffaith ei bod hi’n gêm mor gorfforol a’i bod hi’n
dda bod plant, menywod a dynion yn chwarae’r gêm ledled y byd.

Wrth i ni edrych trwy’r rolau amrywiol ar y cae, roedd hi’n chwerthin wrth iddi ddysgu am y Propiau; yr Asgellwyr a’r ‘Hookers’… fydd hynny hyd yn oed yn fwy doniol pan fydd hi’n hŷn!

Roedd hi’n braf hel atgofion trwy edrych ar yr hen wynebau, fel Jonah Lomu ac roedd Elsi yn falch o weld bod dynes, Katherine Merchant ymhlith y dynion hefyd! Roeddwn yn teimlo bod yr awduron wedi gwneud ymdrech wirioneddol i bortreadu’r gêm mor gynhwysol â phosib, roedd hynny’n braf iawn.

Hoffais yn fawr y graffeg fesul cam a oedd yn cyflwyno rhai awgrymiadau defnyddiol, roedd Elsi wrth ei bodd yn ail-greu’r rhain yn y lolfa… gyda phêl rygbi meddal. Dydy Mam ddim yn gadael iddi gicio peli rygbi go iawn yn y tŷ mae gen i ofn!

Un o uchafbwyntiau Elsi oedd y llun o’r Haka, mae hi bob amser wrth ei bodd yn ei wylio ac rwy’n eithaf hapus i wylio tîm rygbi Seland Newydd gyda hi ar yr IPad hefyd…!

Gallaf weld y bydd y llyfr hwn ar y bwrdd coffi yn ystod Chwe Gwlad eleni a bydd Elsi yn cyfeirio ato i ateb ei chwestiynau ei hun, a phrofi ei gwybodaeth yn ystod y gêm!

Diolch i Rily, yr unig beth na fyddwn ni’n ei wybod am y rygbi eleni, fydd y canlyniad … ond yn amlwg bydd Cymru’n ennill! C’mon Cymru!

Mae Rygbi Ar y Bêl Gyda Gêm Orau’r Byd ar gael nawr am £9.99.

Am gyfle i ennill copi o’r gyfrol ewch i dudalen Facebook Mam Cymru!

Leave a Reply

%d bloggers like this: