Pam mae plant yn mwynhau gwylio sothach ar YouTube?!

Pan oeddwn i’n ifanc, fy hoff raglenni oedd Ffalabalam a Stwnsh Sadwrn ar S4C ac yna Sooty, Danger Mouse, Rainbow a Play School. Nawr, mae plant yn hoffi gwylio plant yn chwarae gyda sleim, teiars ceir yn gyrru dros fwyd a phlant cyfoethog Americanaidd yn dangos eu cartrefi eu hunain tra bod eu rhieni yn ffilmio.

Dwn i ddim pam ei fod yn fy ngwylltio cymaint, ond mae wir yn codi fy ngwrychyn, yn enwedig gan fod popeth y mae fy merch yn ei wylio yn canolbwyntio ar blant ag acenion Americanaidd, sy’n gwneud iddi siarad yn ‘Americanaidd’ o amgylch y tŷ! Does gen i ddim byd yn erbyn yr acen Americanaidd, dwi’n ei hoffi, ond pan rydych chi’n dod o Ganolbarth Cymru mae’n swnio’n rhyfedd iawn!

Pan oedd fy merch yn iau, byddem yn gwylio’r holl raglenni Cymraeg ar CYW, sianel plant Cymru. Roedd hi wrth ei bodd â Cei Bach, Sbri Di Ri, Guto Gwningen a Peppa Pinc. Ers 6 oed mae wedi bod yn anodd ei chael hi i wylio unrhyw sioeau plant Cymraeg gan ei bod yn dweud eu bod yn ‘rhy fabïaidd’. Yr unig raglen Gymraeg i blant y mae hi’n hoffi ei gwylio nawr yw Deian a Loli, rhaglen Gymraeg wreiddiol sy’n wirioneddol wych ac rydw i wir yn mwynhau ei gwylio hefyd! Rwy’n gobeithio y bydd S4C yn datblygu mwy o raglenni fel hyn gan ei bod mor bwysig cadw diddordeb y plant ifanc Cymraeg hyn mewn teledu Cymraeg a gwneud rhaglenni perthnasol i blant yng Nghymru. Rant drosodd!

Rwy’n credu bod y rhan fwyaf ohonom yn euog o wylio rhyw fath o ‘deledu realiti’ neu vlog, fy mhleser cudd yw Real Housewives of Chesshire a Made in Chelsea, er fy mod wedi cael llond bol ar yr holl ddadlau ar y rhaglenni hyn yn ddiweddar ac rwy’n teimlo’n rhwystredig eu bod nhw i gyd yn gwastraffu cymaint o arian! Y broblem sydd gennyf â’r rhaglenni ‘realiti’ hyn i blant ar You Tube Kids yw bod y plant eu hunain yn annog y gwylwyr ifanc i danysgrifio ac hoffi eu sianeli, maen nhw’n canolbwyntio ar ba mor bwysig yw hi i gael pobl i’w ‘hoffi’ a’u ‘dilyn’ – does dim angen i blant poeni a bod ag obsesiwn am bethau felly yn 5 oed!

Mae llawer o’r plant ar y sioeau hyn mor ‘ffug’ ac yn canolbwyntio ar ddelwedd y corff a pha mor bwysig yw hi i edrych yn ‘berffaith’ h.y. tenau, topiau sgimpi, lliw haul ffug ac ati … yn 6/7 oed! Dydyn nhw ddim yn cael trît bob hyn a hyn a £1 o arian poced yr wythnos, maen nhw’n cael IPhone 10 a bagiau Gucci am wneud yn dda yn yr ysgol!

Dyw nhw ddim yn ddrwg i gyd, dwi’n gwybod fy mod i’n dangos fy oedran fan hyn! Ond rwy’n teimlo bod plant dan gymaint o straen a phwysau y dyddiau hyn yn barod. Os mai ‘arwyr’ ein merched ar y sgrin yw’r ‘Doliau Barbie a Cindy’ go iawn, yna mae’n gwneud i mi deimlo’n bryderus, dylid gadael i blant fod yn blant ac nid yn oedolion bach.

Rwy’n gorfodi fy hun i wylio’r rhan fwyaf o’r rhaglenni gyda hi neu eistedd yn agos ati gan fy mod bob amser yn poeni am ddiogelwch ar-lein, mae’n un o fy mhrif bryderon fel rhiant. Rwy’n rhyw feddwl bod gwylio sleim am hanner awr neu wylio plentyn Americanaidd yn siopa yn Gucci am hanner awr yn well na gadael i’m merch ffilmio ei hun a’i uwchlwytho i apiau fel Tik Tok – ydych chi wedi gweld y rhybuddion am Tik Tok yn fagnet i bedoffiliaid?

Rwy’n edrych ‘mlan at yr haf er mwyn i ni gael y plant hyn yn ôl y tu allan ar y trampolinau ac yn y môr … ac i ffwrdd o’r sothach ar YouTube a’r byd ar-lein brawychus.

Mam Cymru.

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: