Amdanom ni

Beth yw Mam Cymru?

“Fel Mam newydd ro’n i’n gweld prinder cynnwys Cymraeg arlein gan Famau, a chynnwys oedd yn rhoi perspectif Cymreig – o ganlyniad, es ati i greu’r ‘Mummy blog’ cyntaf Cymraeg, ac roedd yr ymateb yn wych! Cefais gyfweliadau ar y teledu a radio ac yn fwy na hynny, roedd Mamau o bob cwr o’r wlad yn cysylltu ac yn diolch i fi! Profodd hyn bod angen mwy o gynnwys Cymraeg a Chymreig ar gyfer Mamau, blog ble mae bob Mam yng Nghymru yn cael ei chynrychioli. Felly dyma ni – Mam Cymru, ac mae’n ddwyieithog er mwyn ein galluogi i gyfathreu gyda phob Mam yn ein gwlad ddwyieithog!” Heulwen Davies.

Pwy yw’r Mamau tu ôl y sgrin?

Heulwen ac Ashleigh. Fe gwrddodd y ddwy mewn parti plu yng Nghaeredin 10 mlynedd nol, ac yn dilyn taith rickshaw meddwol a hwyliog o amgylch y ddinas, daeth y ddwy yn ffrindiau da! Roedd Heulwen eisiau Mam arall i gydweithio gyda hi ar Mam Cymru – ac Ashleigh oedd ei dewis cyntaf! Un galwad ffon, tra’n casglu’r plant o’r ysgol, un cyfarfod gyda chacen, sawl galwad ffon a mis yn ddiweddarach mae Mam Cymru wedi ei eni a chyfrannwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt yn awyddus i helpu! #MamPower

Pwy yw Heulwen?

Mae’n 36 oed, yn wraig i Gareth ac yn Fam i’w hoff berson yn y byd – Elsi Dyfi, ei chatterbox 4 oed! Mae’n caru pobl, prosecco, dillad vintage a gwersylla yn y campervan teuluol; Mabel, sydd hefyd yn 36 oed ac wedi ei enwi ar ôl ei Mam bedydd. Cafodd Heulwen ei magu gyda theulu Cymraeg yn ardal wledig Bro Ddyfi ac yn dilyn gyrfa gyffrous, ble bu’n teithio’r byd fel cynhyrchydd a chyfarwyddwr teledu a radio, daeth nol adref i briodi ei gwr.

Mae Heulwen yn brysur ac yn mwynhau amrywiaeth! Mae’n gweithio fel Rheolwraig Marchnata i Atebol; cwmni cyhoeddi dwyieithog ac mae’n gweithio’n llaw-rydd fel ymgynghorydd marchnata dwyieithog. Mae Heulwen hefyd yn y broses o ysgrifennu ei llyfr cyntaf – llyfr i Famau newydd sy’n cael ei gyhoeddi ar gyfer Sul y Mamau 2018!

Pwy yw Ashleigh?

Mae’n 47 ac yn Fam i 7 o blant rhwng 4 a 21 oed! Mae’n delio gyda rhyw fath o hormonau neu emosiwn bob dydd!

Yn wreiddiol o America, mae Ashleigh wedi bod yn byw yng Nghymru ers 13 o flynyddoedd. Mae ei phlant yn ddwyieithog, rhywbeth mae’n angerddol amdano, ond nid yw’n hyderus i siarad Cymraeg ei hun, mae’n casau clywed ei hun yn siarad yr iaith, rhywbeth sy’n effeithio nifer o ddysgwyr Cymraeg!

Mae’n byw ar fferm fechan gyda defaid, ceffylau a chwn. Mae Ashleigh hefyd yn rhedeg cwmi bach sy’n cynhyrchu dillad gyda sloganau Cymraeg a Saesneg, mae hi hefyd yn dilyn ei breuddwyd ac yn astudio gradd yn y gyfraith.

#Jyglo

Felly! Yden ryden ni’n ddwy Fam brysur sy’n ceisio’i gorau i #Jyglo a gwneud y mwyaf o’n bywyd ond mae Mam Cymru yn brosiect ryden ni’n dwy yn angerddol amdano a gallwn eich sicrhau ein bod ni’n mynd i weithio’n galed i greu’r blogzine gorau i Famau Cymru!

Byddwn ni’n gweithio ar Mam Cymru pan fydd amser yn caniatau; rhwng y daith nol a mlaen i’r ysgol a’r gwaith, pan fydd y plant yn eu gwersi peldroed a nofio, ac ar ôl i’r plant fynd i’r gwely! Dyden ni ddim yn arbenigwyr ar flogio na chyfieithu, ond ryden ni’n ceisio ein gorau, ac yn benderfynnol ac yn frwdfrydig…ac fel gyda phopeth arall ryden ni’n gwneud ….byddwn ni’n gwneud ein gorau glas!

Cefnogi Tŷ Hafan

Agwedd bwysig iawn o’n gwaith gyda Mam Cymru yw codi arian ar gyfer elusen Tŷ Hafan, yr hosbis i blant yng Nghymru. Mae’r elusen hollbwysig hon yn gwneud gwaith anhygoel i roi’r bywyd gorau posibl i blant a theuluoedd yng Nghyrmu. Mae 10% o holl werthiant ein siop arlein yn cael ei gyfrannu i Tŷ Hafan. Gallwch wisgo a defnyddio ein nwyddau unigryw gyda balchder, gan wybod bod pob eitem yn gwneud gwahaniaeth i fywydau’r teuluoedd sy’n cael eu cefnogi gan Tŷ Hafan.