Amdanom ni

Croeso i Mam Cymru!

“Fel Mam newydd ro’n i’n gweld prinder cynnwys Cymraeg arlein gan Famau, a chynnwys oedd yn rhoi perspectif Cymreig. Es ati i greu’r ‘Mummy blog’ cyntaf Cymraeg, ac roedd yr ymateb yn wych! Profodd hyn bod angen mwy o gynnwys Cymraeg a Chymreig ar gyfer Mamau a theuluoedd, cylchgrawn ble mae bob Mam yng Nghymru yn cael ei chynrychioli. Felly dyma ni – Mam Cymru, ac mae’n ddwyieithog er mwyn ein galluogi i gyfathrebu gyda phob Mam yn ein gwlad ddwyieithog a thu hwnt!”

Heulwen Davies, Mehefin 2017.

Y Cylchrawn a Sut Mae’n Gweithio?

Menter wirfoddol ac annibynnol yw Mam Cymru, cafodd ei lansio yn fyw ar S4C yn Mehefin 2017. ‘Babi’ Heulwen Davies yw Mam Cymru ac mae’n ddiolchgar i’w chyfaill Ashleigh Edwrds am ei helpu i ddatblygu’r cynnwys cychwynnol ac i’w mets Nicky a Lara Roberts am eu cymorth parhaus gyda’r elfennau digidol.

Mae Heulwen yn gweithio ar y cyfan yn ei hamser sbar rhwng bywyd teulu a gwaith! Jyglo fel pob Mam! Heulwen sy’n datblygu’r cynnwys ond mae croeso MAWR i unrhywun gyfrannu erthygl neu gynnig syniad, mae’n awyddus bod y cylchgrawn yn adlewyrchu bywyd a phrofiadau holl Famau Cymru, a hefyd yn dathlu llwyddiannau ac yn magu hyder Mamau – mae eisiau sicrhau bod y darllenwyr yn teimlo’r #MamPower. Erioed wedi ysgrifennu erthygl? Methu sgwennu’n ddwyieithog? Ble i ddechrau?! Gall Heulwen helpu! Cysylltwch unrhyw amser ar mam@mamcymru.wales

Platfform Gwybodaeth i Deuluoedd Cymru a Thu Hwnt!

“Mae 2,000 o ddarllenwyr unigol yn darllen pob erthygl ar Mam Cymru ac mae dros 60,000 o ddarllewnyr unigol wedi ymweld â Mam Cymru yn y 2 flynedd gyntaf, gan gynnwys darllenwyr rhyngwladol bob dydd!”

Mae Mam Cymru wedi tyfu’n blatfform pwerus i rannu gwybodaeth a hyrwyddo nwyddau a gwasanaethau i deuluoedd Cymru a thu hwnt, ac mae Heulwen yn croesawu’r cyfle i gydweithio gydag unigolion, busnesau, asiantaethau ac elusennau sydd eisiau rhannu gwybodaeth gyda’r darllenwyr. Diolch i grant cylchgronnau Cyngor Llyfrau Cymru, derbyniodd Mam Cymru £5,000 yn 2019 i helpu Heulwen i gyflogi golygydd llaw-rydd i helpu gyda’r cynnwys a hefyd i gyflogi arbenigedd digidol i ddatblygu cynnwys y cylchgrawn. O ganlyniad, yn Medi 2019 gwelwyd Mam Cymru yn lansio ar ei newydd wedd gydag adrannau gwybodaeth i a deuluoedd am lefydd i aros, i fwyta a’i mwynhau gyda’r plant ….a heb y plant! (Mae’n bwysig inni gofio gwneud amser i’n hunain dydy?!)

Os oes gyda chi lety, bwyty neu atyniad sy’n addas i deuluoedd neu gyplau, neu os hoffech rannu gwybodaeth am eich ymgyrch, nwyddau neu wasanaethau i deuluoedd Cymru, ebostiwch mam@mamcymru.wales i drafod ein telerau.

Pwy yw Heulwen?

“Dwi’n gwisgo sawl het ond yr un bwysicaf yw fy het fel Mam i fy merch fach Elsi Dyfi. Hi yw fy myd!”

Mae Heulwen yn byw yng nghanolbarth Cymru ac yn Fam i Elsi ac yn wraig i Gareth, mae nhw’n magu Elsi’n ddwyieithog. Mae Heulwen wedi dilyn gyrfa amrywiol iawn o deithio’r byd yn gweithio fel Cynhyrchydd a Chyfarwyddwr Teledu i sefydlu a rhedeg siop ddillad i ddatblygu gyrfa llwyddiannus yn y maes marchnata a chyfathrebu. Mae hi hefyd yn awdures ac wedi cyhoeddi’r gyfrol ‘Mam, Croeso i’r Clwb’ yn 2018 er mwyn rhoi cyngor i Famau newydd. Cafodd ei henwebu am wobr Womenspire yn 2018 am ei gwaith gyda Mam Cymru. Mae wrth ei bod yn teithio, yn mwynhau’r celfyddydau ac yn siopa dillad a gemwaith vintage….ac yn joio yn ei #GinShed yn yr ardd!

%d bloggers like this: